ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βουλκανιζατέρ - Κομοτηνή
3 χλμ ΕΟ Κομοτηνής - Ξάνθης, 691 00 Κομοτηνή Ροδόπης
Τηλ.: 2531037427
email: tziotziosd@gmail.com